APEVEL ARTOTAL is de koosnaam voor het werkstation waarin Gents kunstenaar William Phlips zijn creatieve uitbarstingen kristalliseert. De ApevelSpecialist -  een kind waar geen huis mee te houden valt - trekt spelend, ontdekkend en kunstveroorzakend door een leven waarin alles onder de noemer van Artotal samenklit. Phlips’ werk overspant een periode van meer dan dertig jaar en een broeierige diversiteit aan activiteiten, waaruit zijn totale levensfilosofie opvlamt. Apevel Artotal herbergt een tegendraadse verzameling van zowel theaterdecors, filmsettings, parades en (koorspreek)performances als tekeningen, sculpturen en privé Autel Domestique-installaties. Steunend op een aantal sleutelwerken, die zijn werk coherentie verlenen en waarin een aantal grondconcepten terugkeren, ontkiemt in het werkstation een pracht aan verbeeldingsrijke nachtwerken, bukwerken, rechterbenen en mirakelkweken.
William Phlips/ Willips
Biografie van WILLIAM PHLIPS / WILLIPS
geschreven door Compagnon de route
Eric De Volder (zaliger).

"geachte
william phlips
zoon van uw vader en moeder
broer van uw zuster
artist schilder beeldhouwer vormgever scenograaf stylist costumier
dekorontwerper ontwerper van
concepten en van vanalles en nog wa
duveldoedal
bricoleur huisschilder verzamelaar knutselaar letterzetter bladgoudlegger
verteller speler dichter volkszanger reiziger portier gastheer tamboer-major
voorbeeld der studenten speelvogel sloeber tafelaar feestvierder
voil-janet garçon beschermer van weduwen en wezen
chevalier des arts
onuitputtelijke schat van gedachten
kostelijk vat in hetwelk gestort zijn ànecdotes
gloeiende oven van creativiteit
bron van plezier witte raaf
bewaarder van de ambachtelijkheid
toren van verrassingen
verwonderlijk man
luister van Oudburg
sierraad van Gent
oorzaak onzer blijdschap
houdt ons nog een tijdje bezig
amen & hoogachtend
Eric De Volder."

(Eric De Volder aan William Phlips, 2004)